Wiesława Szubarga

  • Kategoria: Archiwum2015

„Szeroko na Wąskiej” – sierpień 2015 roku
MBP – prezentuje dorobek literacki Wiesławy Szubargi
„Pelargonie i nie tylko…”

Czym jest dla niej pisanie?...
Odpowiadając na to pytanie, Autorka zauważyła między innymi:„(…) pisanie to przygoda, w której wyobraźnia odgrywa niebagatelną rolę. To ona sprawia, że pod przymkniętymi powiekami rodzi się rzeczywistość, która czasami odbiega od tej, jaką znamy z własnego doświadczenia, czasami zaś odzwierciedla tę, której doświadczamy na co dzień, jednak za każdym razem jest ona w większym lub mniejszym stopniu zmyślona, a więc powstaje z woli twórcy”. Rozważani a na temat pisania zakończyła w taki sposób:„Słowo jest pięknym tworzywem, jednak czasami mam wrażenie, że Stwórca, udzielając człowiekowi daru posługiwania się nim, ostrzega jednocześnie, by słów nie nadużywać. To za sprawą prostych wyrazów: „Niech się stanie” Bóg stworzył świat niedościgniony w swym pięknie. By zachwycić się jego urodą, wystarczy tylko patrzeć i w milczeniu podziwiać dzieło. Sztukę pisania warto więc może łączyć ze sztuką milczenia, które uchroni słowa, kiedy to konieczne, przed wieloznacznością i nada myślom precyzyjny kształt. Wtedy Tak znaczyć będzie Tak, a Nie oznaczać będzie wyłącznie Nie”.