Krzysztof Wiśniewski o sobie i Wincentym Różańskim w mosińskim Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim

  • Kategoria: Archiwum2015

Dnia 3 listopada Mosińska Biblioteka Publiczna w ramach współpracy z Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespołem Szkół w Mosinie oraz bibliotekami szkolnymi przeprowadziła dwa spotkania poetyckie.

Pan Krzysztof Wiśniewski należy do młodego pokolenia poetów. Urodził się 2 kwietnia 1978 r. w Szubinie, a od 2006 roku mieszka w Warszawie. Od osiemnastego roku życia mieszkał w Poznaniu, gdzie uczył się i pracował w zawodzie piekarza i od tego czasu datuje się jego znajomość i zainteresowanie naszym Witkiem. Swój pierwszy wiersz napisał w wieku 13 lat. „Na samorodnym talencie Krzysztofa Wiśniewskiego poznał się nieżyjący już dziś wybitny poznański poeta Wincenty Różański, gościnnie zamieszczając jego wiersze w swoim tomiku „Posrebrzane pola słów” (2001 Poznań, 2008 Warszawa)”. Tak pisze poetka Maria Magdalena Pocgaj w posłowiu do wydanego tomiku wierszy „Spotkania z ciszą” (2012 Warszawa). Ostatnio poeta jest częstym gościem w Mosinie. Gromadzi wszelkie materiały o życiu i twórczości Witka. Przeprowadza i nagrywa wywiady z osobami, które znały mosińskiego poetę. Planuje nakręcić film. Jest głównym redaktorem strony internetowej www.wincentyrozanski.art.pl

W trakcie spotkań uczniowie mieli okazję uczestniczyć w bogatej prezentacji poświęconej Witkowi. Dowiedzieli się, że pierwszą lekturą mosińskiego poety była pozycja „Wiedza o Polsce”. Zobaczyli okładki wszystkich wydanych książek Witka, usłyszeli wiele historii związanych z nimi, ciekawe dykteryjki. Poznali przyjaciół Różańskiego, m.in. kultowego poetę Edwarda Stachurę - strona www.stachuriada.pl Wysłuchali wierszy, zadawali pytania. Zostali też zaproszeni na stronę naszego gościa www.krzysztofwisniewski.art.pl

My natomiast zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki i polecamy tomiki poetyckie. Zapewniamy, że każdy wybierze coś interesującego dla siebie z bogatej oferty.

                                                                                                                           Krystyna Przynoga