Komputerowa lekcja biblioteczna - możliwości Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

  • Kategoria: Archiwum2015

Dnia 3 lutego 2015r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 biorący udział w realizacji projektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan poszukiwali wiadomości do biogramu swoich bohaterów: Pani Barbary Matuszak i Pana Jacka Szeszuły w Mosińskiej Bibliotece Publicznej. I nie byłoby nic szczególnego w tych bibliotecznych szperaninach, gdyby nie fakt, że dzieci mogły skorzystać nie tylko ze zgromadzonych w bibliotece zasobów, ale także poszukiwały informacji w Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Pani dyrektor Krystyna Przynoga i Pani Zofia Staniszewska pokazały uczniom, jak szukać materiałów w Internecie i korzystać z możliwości Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Okazało się, że poszukiwania przez Internet są równie odkrywcze, co przeglądanie tradycyjnych gazet i czasopism regionalnych, a obsługa strony WBC, kiedy ma się takich wspaniałych nauczycieli i przewodników, nie jest wcale takim trudnym zadaniem!

W imieniu uczniów SP nr 2 i własnym dziękuję Pracownikom biblioteki za pomoc i świetną komputerową lekcję biblioteczną!