Literacko

Warsztaty literackie w gimnazjum.

 

1grudnia 2015 r. w Zespole Szkół w Rogalinku gościła poetka, p. Stanisława Łowińska. W klasie 2 gimnazjum przeprowadziła warsztaty literackie, które miały na celu zachęcenie młodzieży do próbowania swoich sił w twórczości pisarskiej oraz przybliżenie im twórczości już uznanej. P. Łowińska oprócz tego, że sama tworzy, jest również byłą redaktorką Tygodnika Ludowego, Arkusza, Przekroju i jeszcze kilku innych. Realizowała również programy w TV S w Poznaniu. Do 2000r. była redaktorem naczelnym miesięcznika wielkopolskiej oświaty Otwarta Szkoła, a od kilkunastu lat organizuje Lednicką Wiosnę Poetycką. Jest przy tym osobą ciepłą i serdeczną, dlatego zajęcia podobały się młodzieży. Spotkanie odbyło się na zaproszenie biblioteki w Rogalinku, a sponsorem była Wojewódzka Biblioteka w Poznaniu.