Akcja „Żonkil” 2016

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie wzięli udział w akcji upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

Tym razem, czcząc 73 rocznicę przypadającą 19 kwietnia, w zorganizowanym happeningu rozdawali karty z informacjami o zasłużonych dla kultury polskiej twórcach pochodzenia żydowskiego. Nam przypadł w udziale: Roman Brandstaetter, Mieczysław Jastrun, Bolesław Leśmian, Julian Stryjkowski i Julian Tuwim. My, wychodząc naprzeciw, przygotowałyśmy wystawkę książek pisarzy o korzeniach żydowskich oraz dokumentujących życie w getcie w czasie wojny.

Pamiętając, myślimy: „Nigdy więcej”.

Krystyna Przynoga z zespołem