Pasjonatka Patrycja

Na początku roku 2016 podczas kolejnej wizyty w bibliotece naszej długoletniej czytelniczki, Patrycji Grupińskiej, zostałyśmy zaskoczone niespodzianką, którą dla nas przygotowała. Wiedząc, że biblioteka gromadzi nie tylko książki, ale również Dokumenty Życia Społecznego, przyniosła do naszych zbiorów ciekawe materiały.

Jakież było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyłyśmy tytuł: „Groby choleryczne na górach pożegowskich – epidemia cholery w Mosinie w latach 1850/1851” wraz z załączonymi mapkami.  Nikt z nas nie spotkał się dotychczas z taką informacją. W Mosinie mamy wielu znajomych i przyjaciół biblioteki zajmujących się hobbistycznie historią naszej małej ojczyzny, zaczęłyśmy więc pytać. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że te osoby też nic lub prawie nic nie wiedziały na ten temat i chętnie spotkałyby się z Patrycją. Z inicjatywy biblioteki doszło do zapoznania autorki tekstu z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mosińskiej. Spotkanie to zaowocowało majowym spacerem członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mosińskiej wraz z autorką dokumentacji do miejsca, gdzie znajdowały się groby. Zapraszamy do lektury relacji "Operacja pod bzem" Wandy Bech.

Mamy nadzieję, że współpraca pasjonatów historycznych będzie owocowała dalszymi perełkami, bo jak mówi mama Patrycji: Córka lubi takie zagadki historyczne, a że jest dociekliwa, to szuka.” Życzymy Patrycji dalszych sukcesów  w wyszukiwaniu ważnych dla nas faktów historycznych – raz jeszcze dziękujemy za przekazane do biblioteki materiały. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy -  materiały udostępniamy za zgodą autorki do wglądu w naszej bibliotece.

Zespół mosińskiej biblioteki