Dyrektor Aleksandra Pruchniewska na emeryturze

  • Kategoria: Archiwum2008

25 sierpnia 2008 r. pracownicy Biblioteki i Mosińskiego Ośrodka Kultury zorganizowali spotkanie z odchodzącą na emeryturę Aleksandrą Pruchniewską, kierującą przez wiele lat Mosińską Biblioteką Publiczną. Spotkanie pełne wzruszeń, serdecznych życzeń, podziękowań, wspomnień i nie jednej łzy.

Od września obowiązki dyrektora przejmuje Krystyna Przynoga.