Wokół Powstania Wielkopolskiego

  • Kategoria: Archiwum2009

25 listopada o godz. 18 w Sali Kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, odbyła się okolicznościowa wieczornica, zorganizowana przez Mosińską Bibliotekę Publiczną. Spotkanie związane było ze zbliżającą się 91 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Zaproszeni goście wysłuchali programu złożonego z pieśni patriotycznych i wykładu, którego temat ściśle korespondował z rocznicowymi obchodami.

Refleksyjny ton spotkaniu nadawała oprawa artystyczna, którą przygotował Paweł Szukalski z grupą rozśpiewanej młodzieży. Popłynęły nuty najbardziej znanych pieśni, usłyszeliśmy m. in. „Warszawiankę”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Nie noszą lampasów”, „O mój rozmarynie” ...
Wykład poprowadziła łatwym w odbiorze językiem Grażyna Leśniak-Niemczyk, przedstawiła słuchaczom tło, które było zaczynem, siłą i sukcesem powstania, mówiła o zasługach Stanisława Taczaka - pierwszego dowódcy i organizatora siły zbrojnej Wielkopolan. W rozważanej materii nie zabrakło odniesień do innych zrywów narodowych i licznych nawiązań odnoszących się do Polski współczesnej.
W podsumowaniu wspólnie spędzonego wieczoru dyrektor Biblioteki, Krystyna Przynoga, serdecznie podziękowała Pani Grażynie za barwny, emocjonalny, sugestywny i okraszony celnymi odniesieniami wykład. Panu Pawłowi i grupie młodzieży za poruszające, muzyczne wzruszenie. Gościom za udział w niezwykłym i pełnym refleksji spotkaniu.