Pamiątkowy stempel z wizerunkiem Eleganta z Mosiny

  • Kategoria: Archiwum2011

Stempel Eleganta z MosinyDla wszystkich sympatyków postaci Eleganta , Urząd Miejski w Mosinie przygotował pamiątkowe stemple. Będzie je można otrzymać w miejscach ogólnie dostępnych i znanych zarówno turystom, przewodnikom wycieczek, hobbystom, jak i mieszkańcom oraz przyjeżdżającym do Gminy gościom.

Okolicznościowy stempel z wizerunkiem Eleganta z Mosiny na specjalnie do tego celu przygotowanych pamiątkowych kartkach, będzie dostępny w:
- Urzędzie Miejskim w Mosinie-Biuro Obsługi Interesanta
- Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej w Mosinie
- Mosińskim Ośrodku Kultury
- Bibliotece Publicznej w Mosinie
- Gminnym Centrum informacji w Mosinie
- Punkcie Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie
- Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach (WPN).

Zapraszamy!