Dziwna przygoda w bibliotece (pasowanie w Rogalinku)

  • Kategoria: Archiwum2012

15 listopada uczniów klasy I odwiedzili niezwykli goście. Były to książki błąkające się po szkole, które uciekły z rąk nieodpowiedzialnych czytelników. Żaliły się na swój opłakany stan: poplamione i powyrywane kartki, pozaginane rogi, oderwane okładki. Z ich stron uciekli nawet główni bohaterowie, tacy jak Śnieżka, Kopciuszek, Jaś i Małgosia. Cóż było robić? Trzeba było ten bałagan uporządkować. To właśnie było zadaniem uczniów, którzy mogli się wykazać znajomością treści popularnych baśni. Królowa Książka przypomniała zasady obchodzenia się z książką i uroczyście pasowała wszystkich na członków biblioteki.

Pierwszaki otrzymały pamiątkowy dyplom, zakładkę do książek oraz słodycze. Tak przebiegło w ZS w Rogalinku pasowanie uczniów kl. I na czytelników biblioteki. Aktorami w tym mini-przedstawieniu były uczennice kl. I i II gimnazjum naszej szkoły, będące jednocześnie aktywnymi członkiniami Koła Przyjaciół Biblioteki. Mamy nadzieję, że zainicjowana w ten sposób współpraca biblioteka – nowi czytelnicy będzie się harmonijnie rozwijać i zaowocuje nowymi, czytelniczymi pasjami.