Narodowe Czytanie - podziękowania

  • Kategoria: Archiwum2013

Udział w ogólnopolskiej akcji biblioteka przeprowadziła przy aktywnym współudziale członków Dyskusyjnego Klubu Książki, nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Mosinie oraz Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Klubu Seniora „Belfer”, bibliotekarzy oraz wszystkich chętnych, którzy odpowiedzieli na nasz apel. ”.