Dzień Chłopaka z Julianem Tuwimem

  • Kategoria: Archiwum2013

Rok 2013 ogłoszony został rokiem Juliana Tuwima. Kalendarz Imprez Szkolnych tworzony jest zawsze na dany rok szkolny. Stąd też od kilku lat Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku zapoznaje swoich uczniów z postacią roku w okresie od września do grudnia.
Od września jedziemy więc kolejnymi wagonikami, które zapoznają nas z postacią Juliana Tuwima i jego twórczością. Wrzesień to wagonik organizacyjny – mamy poznać najpierw postać pisarza; odpowiedzialni są za to wychowawcy i polonistka naszej Szkoły.
A trzecia klasa – jak zwykle inaczej!
30 września – Dzień Chłopaka. 11 wspaniałych kolegów witają trzecioklasistki. Czytają wiersze o innych chłopcach: Grzesiu Kłamczuchu, Dyziu Marzycielu, Dwóch Michałach, Głupim Gabrysiu, Idącym Grzesiu… Składają życzenia, wręczają laurki i upominki, tańczą samodzielnie przygotowany taniec. To nie koniec atrakcji!
Każdy poniedziałek klasa III spędza w gościnnych murach filii Mosińskiej Biblioteki Publicznej – w Krosinku. Na pierwszych zajęciach tutejsza bibliotekarka zapoznała nas z Regulaminem Biblioteki oraz zapisała w jej szeregi nowych czytelników. Co tydzień więc idziemy wypożyczać książki lub lektury.

30 września pani Karolina Talarczyk-Wieczorek postanowiła obchodzić z nami Dzień Chłopaka. Więc przedstawiła nam jednego z chłopaków: Juliana Tuwima. Oglądając w tle prezentację multimedialną prezentująca wizerunek Tuwima wysłuchaliśmy opowieści o jego życiu. Wspólnie próbowaliśmy recytować wiersze. Analizowaliśmy cechy charakteru przedstawione w kolejnych utworach. „Rzepkę” inscenizowaliśmy. Kolejne zadanie to krzyżówka wykonywana w grupach. Podsumowując spotkanie pani Karolina z wahaniem zadała nam pytania kontrolne. Dzięki temu, że przekazała nam wszystko w tak śmieszny, otwarty i zrozumiały sposób zapamiętaliśmy prawie wszystko! Na koniec słodka niespodzianka – nie tylko dla chłopców. I już wracaliśmy z zadaniem do wykonania w naszej sali lekcyjnej – portret pisarza. Chwyciliśmy w ręce ołówki, węgiel, pastele i… ściany naszej klasy zdobi wspaniała galeria z wizerunkiem Juliana Tuwima.
Przed nami jeszcze wiele atrakcji związanych z projektem szkolnym „Wagoniki Julka”. Zapraszamy na stronę: www.spkrosinko.xn.pl! Dziś dziękujemy za wspaniałą lekcję pani Karolinie Talarczyk-Wieczorek, a pani dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej gratulujemy wspaniałej bibliotekarki! Dzięki takim okolicznościom wiemy, że książki i czytanie to sama przyjemność!