Poetycki listopad

  • Kategoria: Archiwum2013

Od dawien dawna listopad przyjęło się uznawać za miesiąc szczególnie związany z poezją. Wyrazem tego związku było spotkanie, które w ramach XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego odbyło się w przyjaznych progach Gimnazjum w Pecnej. Współgospodarzem wydarzenia była miejscowa Filia Mosińskiej Biblioteki Publicznej a inicjatorem Mosińska Biblioteka Publiczna.
6 listopada młodzież gimnazjalna spotkała się z Mirosławą Prywer. Poetka ujęła słuchaczy opowieścią o życiu, którą w bogaty sposób zilustrowała obrazami zawartymi w swoich wierszach, mówiła o warsztacie poety, o wrażliwości, przedstawiała historie, które były tłem i zaczynem dla zaprezentowanych utworów, odpowiadała na pytania z sali, zachęcała do pisania. Wspólnie spędzony czas upłynął zdumiewająco szybko. Bardzo dziękujemy pani Mirosławie za tę chwilę z poezją, za ciepło, za wskazówki i zachętę. Zapewne w niejednej głowie zrodziła się myśl, że może warto byłoby zmierzyć się z własną wrażliwością i utrwalić jej ślad?

Mosińska Biblioteka Publiczna i Filia Biblioteki w Pecnej serdecznie dziękują dyrektor Gimnazjum, p. Lidii Szyrej za gościnne otwarcie szkoły i pełnienie roli współgospodarza spotkania poetyckiego.

nne spotkanie młodzieży szkolnej z poetą odbyło się również 6 listopada z inicjatywy Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Gimnazjum nr 1 w Mosinie. Spotkanie poprowadził p. Zygmunt Dekert w formie warsztatów poetyckich. Z relacji uczestników wiemy, że spotkanie było bardzo udane.

Mosińska Biblioteka Publiczna ogromnie dziękuje dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie, p. Ewie Szymańskiej za współorganizację warsztatów.
Administrator


Dziękujemy ogromnie Starostwu Powiatowemu w Poznaniu za sfinansowanie spotkań poetyckich, a Związkowi Literatów Polskich - Oddział w Poznaniu za wspaniałą inicjatywę.
Krystyna Przynoga