Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

  • Kategoria: Archiwum2014

W bibliotece w Rogalinku uroczystym pasowaniem na czytelnika biblioteki zakończył się cykl spotkań w klasie I. W jaki sposób uczniowie stali się czytelnikami? Najpierw uczestniczyli w „warsztatach czytelniczych”: poznali księgozbiór, zasady korzystania z biblioteki, brali udział w cyklicznych spotkaniach z bohaterami literatury dziecięcej, uczestniczyli w „Klubie dyskusyjnym młodego czytelnika” oraz tworzyli własne książeczki na podstawie przeczytanych utworów. Następnie brali udział w „Sportowym turnieju czytelniczym”. Na sali gimnastycznej musieli wykazać się sprawnością, zręcznością i duchem walki. Nad prawidłowym przebiegiem takich konkurencji jak wyścig stonóg, jazda rydwanem czy bieg z książką po linie czuwały znane postacie bajkowe, czyli nasz aktyw czytelniczy.

Uroczyste pasowanie na czytelnika było ostatnim etapem. Pierwszoklasiści najpierw obejrzeli przedstawienie przygotowane przez starsze koleżanki z „Koła Przyjaciół Biblioteki” pt. „Dziwna przygoda w bibliotece”, później musieli odpowiedzieć na zagadki przygotowane przez Encyklopedię, pomogli tez bohaterom literackim wrócić do właściwych bajek. Na koniec zostali pasowani „molem książkowym” na czytelnika biblioteki przez panią dyrektor w obecności swoich młodszych kolegów z zerówki.