Dzień Bibliotekarza w Mosińskiej Bibliotece

  • Kategoria: Archiwum2014

Bibliotekarze z całej Polski jak co roku w maju obchodzą swoje święto. Dla nas oprócz okazji do życzeń i miłych słów od naszych Czytelników, za które serdecznie dziękujemy, była to wyjątkowa okazja do spotkania z panem burmistrzem. Z panem Waldemarem Krzyżanowskim rozmawialiśmy o gustach czytelniczych dzieci, o inicjatywach kulturalnych gminy, w tym Mosińskiej Biblioteki oraz o naszych problemach. Każdy z nas otrzymał upominek, będący zarazem pamiątką z Mosiny. Spotkanie skończyło się projektem wspólnej wycieczki koleją drezynową do Osowej Góry. Trzymamy pana burmistrza za słowo i dziękujemy za miłe spotkanie!