Odwiedziny w bibliotece

  • Kategoria: Archiwum2014

Nadszedł słoneczny majowy dzień. W upalne piątkowe południe odwiedziły naszą bibliotekę 2 grupy dzieci z klasy 6 szkoły podstawowej w Krośnie. W bibliotece przygotowano dla nich zadanie. Bibliotekarka podzieliła całą klasę na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół wcielił się w role bibliotekarza, który reklamuje biblioteczny towar – książki. Zadanie polegało na zareklamowaniu na forum klasy wylosowanej książki tak, aby jak najwięcej dzieci ją wypożyczyło. Pomysłów było co nie miara. Najlepiej wypadła grupa, która reklamowała książkę rapując. I ona dostała główną nagrodę: książki i zakładki do książek. W spotkaniu wzięło udział około 50 dzieci.