Dokumenty Życia Społecznego - Szeroko na Wąskiej

  • Kategoria: Archiwum2014

Biblioteki, w tym również nasza, oprócz książek gromadzą Dokumenty Życia Społecznego, tzw. DŻS-y. Są to druki ulotne takie jak: bilety, plakaty, afisze, wszelkie druki promocyjne, foldery itp. Stanowią one świadectwo aktywności lokalnej społeczeństwa. Mosińska biblioteka swój udział w „SZEROKO NA WĄSKIEJ” rokrocznie akcentuje prezentując inny dział DŻS-ów MBP. W tym roku przedstawiliśmy DZIAŁ VIII – PROMOCJA GMINY. Posiadamy wiele dokumentów promujących naszą gminę. Niemal każda instytucja tworząc druki ulotne ma za cel promowanie naszej rzeczywistości. Na stoisku zgromadziliśmy dokonania Biura Promocji i Komunikacji Społecznej - organu Urzędu Miejskiego w Mosinie.