Informacje praktyczne

Założenie karty czytelnika kosztuje 5 zł.

Wydanie duplikatu zagubionej karty czytelnika kosztuje 5 zł.

Nowości, "czytadła" i lektury szkolne wypożyczamy na okres 14 dni.

Literaturę popularnonaukową udostępniamy na okres 14 dni z możliwością przedłużenia czasu wypożyczenia w zależności od zainteresowania innych czytelników daną publikacją.

O zamówionej książce informujemy telefonicznie

Wyjaśnienie dotyczące 2 punktu Regulaminu Biblioteki o wpłacie kaucji: „Osoby spoza gminy lub osoby zameldowane w gminie czasowo mogą wypożyczyć książki po wpłaceniu kaucji w wysokości 80 zł - kaucja zwrotna.”
Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, art. 14, ust. 2, pkt 3.
Odstępstwa od tego punktu mogą nastąpić jedynie w szczególnych wypadkach, po uprzednim napisaniu pisma z prośbą o zwolnienie z kaucji wraz z zawartą w piśmie motywacją.