Regulamin

1Czytelnikiem biblioteki może zostać każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Mosina okazując dowód tożsamości.

2Osoby spoza gminy lub osoby zameldowane w gminie czasowo mogą wypożyczyć książki po wpłaceniu kaucji w wysokości 80 zł - kaucja zwrotna.

3Przed wyborem książek bagaż ręczny i okrycia należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

4Wolny dostęp do półek mają tylko czytelnicy biblioteki, bez osób towarzyszących.

5Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką - ekierką, zakładki znajdują się na stoliku ze zwrotami książek

6Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca, w tym 1 lekturę na 2 tygodnie - z możliwością przedłużenia czasu jej wypożyczenia w przypadku posiadania aktualnie, przez bibliotekę, danego tytułu.

7Okres wypożyczenia tytułów poczytnych i nowości, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie wynosi 14 dni. To samo dotyczy często wykorzystywanych podręczników akademickich.

8Z książek stanowiących księgozbiór podręczny i regionalny oraz z czasopism można korzystać na miejscu, w bibliotece

9Za przetrzymywanie książek grozi kara w wysokości 1 zł za każdy tydzień od 1 książki po terminie. Każde upomnienie telefoniczne kosztuje czytelnika 1 zł.

10Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być na podstawie decyzji dyrektora biblioteki - czasowo lub na stałe - pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

11W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą książkę lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny.