Odwiedziny uczniów z Zespołu Szkół im. Wodziczki

  • Kategoria: Aktualności (dla dorosłych)

W słoneczny dzień, 27 września, klasy Ia Technik Logistyk i Ib Technik Hotelarstwa z Zespołu Szkół im. Wodziczki, pod opieką pani wicedyrektor Anny Sawińskiej i pani Małgorzaty Kołodziej, wybrały się na wycieczkę do Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej lekcji bibliotecznej: poznaliśmy zasady rejestracji czytelników i wypożyczania książek, sposób funkcjonowania katalogu bibliotecznego, rezerwacji woluminów, strukturę księgozbioru, metody opracowywania zbiorów. Uczniowie skorzystali z wolnego dostępu do półek i zobaczyli, w jakich działach pogrupowany jest księgozbiór. Szczególnie zainteresowały nas nowości wydawnicze i tzw. Teczki tematyczne, które skrupulatnie są opracowywane i zawierają np.: informacje dotyczące sławnych mieszkańców Mosiny i regionu, Kawalerów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Cenny, różnorodny księgozbiór MBP w mieście i gminie liczy 83.683 woluminów i jest systematycznie uzupełniany. Wskaźnik procentowy czytelnictwa jest wysoki. Razem w mieście i gminie jest 5.000 czytelników. Bogaci o nowe doświadczenia, szczególnie cenne dla przyszłych czytelników MBP, wróciliśmy do szkoły na następne lekcje.

Małgorzata Kołodziej