"Merkuriusz Mosiński" na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej

  • Kategoria: Aktualności (dla dorosłych)

Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska. Digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów. Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska to projekt, dzięki któremu na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znajdą się tytuły i roczniki współczesnych czasopism regionalnych pozyskanych głównie z bibliotek partnerskich z Wielkopolski. Wśród nich znajdzie się „Merkuriusz Mosiński”.

Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska. Digitalizacja i udostępnianie czasopism oraz modernizacja systemu prezentacji zbiorów.

 Projekt realizowany jest w ramach programu Kultura Cyfrowa od marca do grudnia 2019 r.

Całkowity koszt projektu to 98 500 zł, w tym uzyskano dofinansowanie ze środków MKiDN w wysokości 61 600 zł, a pozostałe środki to wkład własny WBPiCAK w Poznaniu.

Cyfrowe czasopisma – Wielkopolska to projekt, dzięki któremu na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej znajdą się tytuły i roczniki współczesnych czasopism regionalnych pozyskanych głównie z bibliotek partnerskich z Wielkopolski. Wśród nich znajdą się: „Gazeta Jarocińska”, „Rzecz Krotoszyńska”, „Głos Śremski”, „Merkuriusz Mosiński”, „Wieści Lubońskie” i „Monitor Wielkopolski”.

Tym sposobem WBC wzbogaci się o ponad 1500 numerów lokalnych czasopism. Planowana jednocześnie modernizacja strony umożliwi przyjazną prezentację zasobów i przyniesie nowe możliwości wyszukiwania, również na urządzeniach mobilnych. Papierowe egzemplarze periodyków będą digitalizowane w Pracowni Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, która jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu.

Partnerzy projektu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie, Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego w Śremie, Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie, Biblioteka Miejska w Luboniu oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych.

Projekt przewiduje następujące działania:

  • digitalizację 1500 numerów współczesnych gazet regionalnych;
  • modernizację strony Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej służącą poszerzeniu dostępności do kolekcji czasopism;
  • uruchomienie wewnętrznej Platformy Cyfrowej Bibliotek Publicznych Wielkopolski, na której będą umieszczane publikacje objęte ochroną prawno-autorską;
  • warsztaty dla bibliotekarzy, dzieci i młodzieży oraz dorosłych użytkowników w WBPiCAK
    i w partnerskich bibliotekach publicznych – prezentacja zmodernizowanego interfejsu WBC, przedstawienie możliwości pracy z zasobami cyfrowymi;
  • konferencja podsumowująca projekt – październik 2019, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu.

       Koordynacja: Alicja Dudzińska, Jarosław Kulczyński

                           Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniana Zbiorów – Pracownia Digitalizacji
                           tel. 61 66 40 872, 885